Stemgebruik, Zichtbaarheid/profileren

Professioneel welkomstbericht op je voicemail 5 tips

Lees in deze blog de 5 tips voor een professioneel welkomstbericht op je voicemail

Voordat je iemand voor het eerst ontmoet heb je vaak eerst telefonisch contact. Door wat je hoort, vorm je je al een indruk. Je schat in hoe oud de ander is en hoe diegene eruit ziet. Je hoort in een stem of iemand ergens verstand van heeft en of iemand heel vriendelijk of enthousiast is. Of dat iemand het druk heeft en niet gestoord wil worden. Zonder dat iemand dat zegt, voel je dat gewoon. Niet alleen wát je zegt, vooral hóe je het zegt is belangrijk.

Eerste indruk via het welkomstbericht op je voicemail

Ook als je iemand niet meteen aan de lijn krijgt, vorm je al een indruk over iemand. Je komt dan eerst terecht in het welkomstbericht van de voicemail. Met dat bericht laat iemand ook een indruk achter. Zelfs wanneer iemand alleen zijn/of haar naam inspreekt. Weet jij hoe jouw welkomstboodschap klinkt? Je bent je daar meestal niet van bewust. Je hebt het gewoon even ingesproken. Misschien wel rijdend in de auto of even gehaast vlak voor een afspraak. Je denkt meestal wel na over welke informatie je in het welkomstbericht wilt laten horen, maar niet altijd over welke indruk je daarmee achterlaat

5 tips voor een professionele indruk met je welkomstbericht

  1. Het heet niet voor niets een welkomstbericht: je wilt dus mensen welkom heten. Een welkomstbericht spreek je niet in voor jezelf maar voor de ander: je vraagt de ander om een boodschap in te spreken na de piep.
  2. Als je zakelijk en tegelijkertijd vriendelijk wilt klinken, heb je zowel hoogte als laagte nodig in je melodie.
  3. Spreek je naam duidelijk uit en ook de andere informatie die voor jou al heel duidelijk is, maar voor degene die jouw belt niet.
  4. Spreek in een rustig tempo en maak gebruik van pauzes, want de ander heeft tijd nodig om aan jouw stem te wennen en vindt het prettig om je naam te kunnen verstaan.
  5. Eindig je welkomstbericht altijd met een duidelijke punt. De toon van de melodie gaat dan vanzelf aan het eind naar beneden. Daaraan hoort de ander dat het bericht klaar is en dat hij of zij bijna mag inspreken.

Tijd voor een nieuw welkomstbericht?

Luister je eigen welkomstbericht op je telefoon eens af. Of vraag een aantal bekenden wat ze van je bericht vinden. Bedenk je dan of je met dit bericht de indruk achterlaat die je wilt achterlaten. Zo niet, dan is het hoog tijd voor die nieuwe frisse versie!

In de training Overtuigend Stemgebruik krijg je ook tips voor je welkomstbericht op je voicemail.

WIL JE OVERTUIGENDER EN BOEIENDER SPREKEN?

OVERTUIGEND STEMGEBRUIK

Duidelijker standpunten inbrengen én verdedigen. En in verbinding blijven met anderen